Hemijski otpad – Tivat

U avgustu 2010. godine izvršen je prihvat hemijskog otpada sa lokacije MTRZ “Sava Kovačević” u Tivtu.
Hemikalije u količini od 22760 kg su spakovane i skladištene u Eko centru na lokaciji Luka Bar do izvoza.