Hemijski otpad – Tivat

U avgustu 2010. Godine izvršen je prihvat hemijskog otpada sa lokacije MTRZ “Sava Kovačević” u Tivtu.
Hemikalije u količini od 22760 kg su spakovane i prevezene u skladište u Luci Bar do izvoza.