Prevrtanje cisterne u kanjonu Morače

Dana 11.07.2007.godine prevrnula se cisterna u Kanjonu Morača i iz iste je iscurilo 24 tone mazuta.
Izvršeno mehaničko čišćenje proilivenog mazuta, izvlačenje cisterne sa tri dizalice i sanacija terena, kao i korita rijeke Morače.