Reciklaža transformatora

Reciklaža transformatora u reciklažnom centru za elektronski i električni otpad Hemosan-a.