Atlasmont staklenici

Sanacija i odvoz opasnog otpada sa lokacije ”Staklenici” Golubovci

Naručilac posla ATLAS Mont nas je angažovao 19.11.2014. godine da izvršimo radove na čišćenju izlivenog mazuta iz rezervoara mazuta na lokaciji ”Staklenici” Golibovci.

Izvršeno je čišćenje izlivenog mazuta i njegovo zbrinjavanje na zakonom propisan način. Čišćenje tri upojna bunara, čišćenje kotlarnice, sakupljanje azbesta i pražnjenje rezervoara mazuta.

Prihvaćen je sledeći otpad : mazut 35 tona, azbest 4,44 tone, mulj iz upojnih jama 16 tona i zauljano zemljište 43,14 tona.