Sanacija broda Adal

Izvršeno je zatvaranje cjevovoda i oplate, sanacija prodora vode u brod i dovođenje broda u stabilitet. Postavljena je plutajuća brana dok nije izvršena sanacija i dovođenje broda u stabilitet. U periodu od 18.09.2015. do 29.02.2016. godine izvršen jeprihvat 233 m3 otpadnih voda.