Sanacija broda Adal

Izvršeno je zatvaranje cjevovoda i oplate, sanacija prodora vode u brod i dovođenje broda u stabilitet jer se isti bio iskrivio. Postavljena plutajuća brana dok nije izvršena sanacija i dovođenje broda u stabilitet. U period od 18.09.2015. godine do 29.02.2016. godine izvršen prihvat 233 m3 otpadnih voda.