Zbrinjavanje i prerada otpada sa naftne platforme

U periodu od 2021-2022 godine, kompanija “Hemosan” d.o.o. je bila zaduzena za zbrinjavanje i preradu otpada od kompanije ENI MONTENEGRO koja je sprovodila aktivnosti na projektu istrazivanja nafte i gasa.

Kompanija “Hemosan” je bila zaduzena za:

  • Sakupljanje otpada (cvrstog i tecnog) nastalog na platformi
  • Transport otpada do skladista
  • Analizu otpada i karakterizaciju
  • Privremeno skladistenje u kompaniji “Hemosan” i/ili
  • Transport i konacno odlaganje ili reciklazu otpada u ovlascenim kompanijama u Crnoj Gori ili inostranstvu