Dekontaminacija PCB kontaminiranih transformatora (2021)

Projekat je sproveden u saradnji sa UNDP-om i podrazumijevao je dekontaminaciju transformatora kontaminiranih PCB-om i transformatora koji će se ponovo koristiti, odnosno vratiti u rad. Kompanija „Hemosan“d.o.o.  je obezbedila potrebne dozvole, kvalifikovano osoblje, potrebnu opremu za rukovanje i dizanje (dizalica, viljuškar itd.), analizu operativnih rizika i mere zaštite životne sredine . U toku projekta 59 transformatora kontaminiranih PCB-om namenjenih za ponovnu upotrebu i 2 otpadna transformatora kontaminirana PCB-om koji će biti konačno odloženi nakon dekontaminacije, izvezeni su u Makedoniju.