Zbrinjavanje PCB kontaminiranog otpada i zemljišta (2019)

Zbrinjavanje PCB kontaminiranog otpada i zemljišta (2019)
  • U saradnji sa UNDP-om kompanija „Hemosan“ d.o.o. je bila odgovorana za pakovanje/prepakivanje, dobijanje dozvola za izvoz i konačno odlaganje PCB kontaminiranog otpada
  • Izvezeno je 246.28 tona otpada na konačno zbrinjavanje u Francusku